Projekt Broadway

  • Wykonując projekt, czyli "większe zadanie", uczeń zdobywa nową wiedzę i umiejętności a prezentując go kolegom uczestniczy w procesie uczenia innych.
  • Uczniowie zadanie realizują samodzielnie, natomiast nauczyciel czuwa nad ich pracą, aby nie ograniczać ich inwencji.
  • Nasze projekty odpowiadają zainteresowaniom uczniów, zwiększają motywację do nauki, pobudzają ich kreatywność oraz rozwijają samodzielność.

Zapraszamy do śledzenia projektów naszych grup na Blogu Broadway.

Polecamy również:

Nasza metoda - eklektyzm w najlepszym wydaniu

Egzamin gimnazjalny - kurs przygotowujący

Egzamin maturalny - kurs przygotowujący