Język dla specjalistów

JĘZYK DLA SPECJALISTÓW

Branżowe szkolenia, czyli język obcy w biznesie, bankowości i finansach, prawie, medycynie, stomatologii, farmacji, pielęgniarstwie, turystyce i cateringu i wiele innych, to propozycja dla osób o sprecyzowanych wymaganiach wobec kierunków doskonalenia języka obcego. Udział w szkoleniach branżowych pozwala uczestnikom poprawić komunikację językową z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa. Opracowujemy autorskie programy szkoleń odpowiadające na konkretne potrzeby klientów.

JĘZYK DLA FIRM (BROADWAY. IN-COMPANY LANGUAGE TRAINING)

Program wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oferując profesjonalne szkolenia językowe na terenie naszej placówki bądź w siedzibie firmy klienta przygotowując kursanta do codziennej komunikacji, spotkań biznesowych lub negocjacji w języku obcym.

Program kursu pomoże:

 • efektywnie komunikować się w różnych sytuacjach biznesowych, takich jak spotkania, rozmowy i prezentacje,
 • wyeliminować błędy poprzez zróżnicowane ćwiczenia, poprawiające gramatykę i zakres słownictwa,
 • przygotować się do egzaminów TOEIC oraz Cambridge Business English Certificate (BEC Vantage i BEC Higher) oraz LCCI (London Chamber of Commerce and Industry).

ZAPEWNIAMY SKUTECZNE METODY NAUCZANIA

Metoda Counselling Language Learning

 • Nauka języka odbywa się poprzez interakcję słowną oraz pomoc nauczyciela w translacji tematów wybranych przez samych kursantów.
 • Program zajęć jest układany pod indywidualne potrzeby ucznia.
 • Najważniejsze jest mówienie i rozumienie.
 • Czytanie i pisanie pojawiają się jako techniczna umiejętność i opierają się  na tym, co uczeń już umie.

Metoda komunikatywna

 • Uczymy swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, formułowania opinii i argumentowania.
 • Przeprowadzamy improwizacje symulujące realne sytuacje, korygując na bieżąco w dyskusji błędy kursantów.

Blended Learning

 • Połączenie różnych sposobów uczenia się, tak żeby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.
 • Wykorzystujemy zarówno e-learning, możliwości tablicy interaktywnej, jak i tradycyjne metody nauczania.
 • Podstawą nauczania są tradycyjne spotkania z lektorem uzupełnione materiałem online.
 • Połączenie zalet obu metod daje bardzo efektywne rezultaty, a zdobyta wiedza i umiejętności są regularnie monitorowane przez nauczyciela i doskonalone podczas tradycyjnych zajęć.

W przypadku pytań, proszę o kontakt.

Marta Czarnocka

kom. 509 666 949

broadwaysiedlce@gmail.com